Asgaard går foran for at digitalisere KRAP-metoden

En af landets mest udbredte socialfaglige metoder, KRAP, bliver nu digitaliseret. Det sker i tæt samarbejde mellem PsykologCentret, som har udviklet metoden, og en gruppe af metodens mest erfarne brugere. Målet er at slippe for unødig genindtastning af data og andre praktiske udfordringer ved den papirbaserede version.

KRAP-metoden

Styrken i KRAP-metoden er, at den er meget visuel og velegnet til at anvende sammen med den unge. Samtidig hjælper den også medarbejderne til at se anerkendende på borgeren – at se mennesket bag udfordringen. Foto: Colourbox

KRAP:  Det sociale tilbud Asgaard er ét af de tilbud, som med stor entusiasme har kastet sig ud i arbejdet med at digitalisere KRAP-metoden med alle dens skemaer og værktøjer:

- KRAP er et af vores vigtigste pædagogiske redskaber, og jeg er meget glad for, at metoden nu bliver digitaliseret, siger afdelingsleder Jane Vesterskov, Asgaard.

Lang erfaring med KRAP

Det sociale tilbud Asgaard, der har været med fra starten af KRAPs udvikling, er en certificeret KRAP-institution.

- Vi anvender metodens skemaer og værktøjer hver eneste dag. Hver eneste gang vi står med en usikker ung, hiver vi et af skemaerne frem. Derfor indgår KRAP-skemaet Kognitiv sagsformulering fx også som en fast del af vores VUM-statusrapport, som vi sender digitalt til myndigheden, forklarer Jane Vesterskov.

Styrken i metoden er, at den er meget visuel og velegnet til at anvende sammen med den unge. Samtidig hjælper den også medarbejderne til at se anerkendende på borgeren – at se mennesket bag udfordringen:

- Metoden hjælper os med at være objektive ved at spørge sokratisk uden at lede efter et bestemt svar, ligesom alle svar betragtes som lige gode, siger Jane Vesterskov.

Digitalisering af KRAP-metoden

I hverdagen giver det dog en række udfordringer, at metoden er papirbaseret.

- Når skemaerne er udfyldt, ligger de på papir. Hvis kollegerne skal bruge et af skemaerne, må de lede efter det i en stak ringbind. Når vi skal bruge oplysningerne til statusrapporterne til myndighed med mere, er vi nødt til at indtaste alle data på ny i vores socialfaglige it-system, forklarer Jane Vesterskov:

- Jeg glæder mig derfor virkelig til, at vi kan udfylde alle skemaer fra start i vores socialfaglige it-værktøj. Vi vil spare en masse indtastningsarbejde og sikrer samtidig, at alle borgerens data ligger samlet ét sted, hvor oplysningerne kan findes og bruges af alle relevante medarbejdere. Desuden vil ingen længere være i tvivl om, at oplysningerne i systemet er den seneste og gældende version af skemaet, siger Jane Vesterskov, der er glad for, at Asgaard er med i udviklingen af den digitale understøttelse af KRAP.

- Vi har en meget lang og stor erfaring med KRAP-metoden og vil gerne bidrage med vores praksiserfaringer, så vi sikrer, at den digitale understøttelse bliver så nem og smart som muligt med udgangspunkt i praksis, siger Jane Vesterskov.

Om KRAP

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. KRAP er et integreret socialpædagogisk system af analyser, metoder og værktøjer, som udspringer af mange års praksiserfaring. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer – uden at benægte, at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

KRAP-metoden er udviklet af autoriseret psykolog Lene Metner, og metoden er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.

Læs mere om metoden på Vidensportalen.