Undersøgelse aflivede myter: Borgere værdsætter dokumentation

digitalisering

Recovery-processer og dokumentation! Hvem siger, at de to ting hører sammen? Kan dokumentation være en vigtig medspiller i den meget individuelle proces, det er at komme videre i sit liv, når man er ramt af psykiske problemstillinger? Er det ikke mere medarbejderne, der har et behov for at dokumentere det arbejde, de laver i samarbejdet? Findes der i det hele taget erfaringer derude, der kan fortælle os om sammenhængen mellem dokumentation og recovery-processer? Disse spørgsmål stillede vi hinanden i interessegruppen "Forskning & Dokumentation", der er en interessegruppe under Dansk Selskab For Psykosocial Rehabilitering.  

Undersøgelse 
For at få svar på spørgsmålene valgte vi at gennemføre en lille kvalitativ undersøgelse med interviews af medarbejdere og beboere på et socialpsykiatrisk tilbud i Esbjerg Kommune. 

Undersøgelsen viste, at de hypoteser, som indikerer, at borgerne tilknyttet psykiatrien ikke ser mening med dokumentation som en aktiv medspiller i recovery-processen, er gjort til skamme.  Det handler derimod om ejerskab, indflydelse og individuelle metoder, der benyttes i denne proces.   

Konklusionerne 
Af undersøgelsen fremgår det blandt andet: 

 • At samtlige medarbejdere kan se en mening med dokumentation og mener, at det påvirker den individuelle recovery-proces.  

 • At alle de adspurgte borgere, på nær tre, mener, at dokumentation er relevant i forhold til deres recovery-proces.
    

Dokumentation har gjort en forskel for mig. Jeg kan altid gå tilbage og se, hvad er det lige, vi har snakket om, hvad er der blevet aftalt? Det har hjulpet mig utrolig meget.

Nye overvejelser 
Undersøgelsen åbner samtidig op for mange nye og spændende spørgsmål vedrørende recovery og dokumentation. I Esbjerg Kommune er vi i færd med at implementere Bosted System. Det bliver et helnyt arbejdsredskab for myndighed, medarbejdere og borgere. I Bosted System skal der dokumenteres og udarbejdes handleplaner. Kan vi bruge nogle af de statements, der er kommet frem i denne undersøgelse til at overveje, hvilke faglige udfordringer fremtiden kan bringe? Og til også til at overveje, hvordan vi kan tilgodese borgernes erfaringer med dokumentation og recovery? 

 • Hvordan tilgodeser vi fx de meget individuelle redskaber, som borgerne selv anvender i relation til dokumentation? 

 • Hvordan kan Bosted System blive meningsfuldt og nærværende for den enkelte? 

 • Hvordan sikrer vi ejerskab og empowerment i forhold til dokumentationen? 

 • Hvad sker der med medarbejders og myndigheds evne til at være uforbeholden, nysgerrig og undrende over for den enkelte borger, når vi nu får et fælles redskab, hvor vi "bare" kan gå ind at læse? En journal kan vi trods alt lade være at læse. 

 • Hvad er vigtigt at dokumentere? 

 • Hvilke krav stiller det til fagligheden og det tværfaglige samarbejde med myndighed? 

 • Hvilke kompetencer og krav stiller det nu til borgerne, der benytter vores forskellige tilbud? 

 • Kommer Bosted System til at ændre og "pille" ved ansvaret for og ejerskabet af dokumentationen? 

Det er vigtige spørgsmål at få taget stilling til, og heldigvis findes der mange spændende, lærerige og interessante erfaringer, når det gælder dokumentation og recovery-processer. 

Dansk Selskab For Psykosocial Rehabilitering afholder en årlig konference for borgere og medarbejdere inden for psykiatrien. Det overordnede tema og selskabets formål er at udbrede kendskabet til begrebet recovery. Interessegruppen blev dannet på en konference i 2010 og har siden arbejdet med dokumentation, forskning og recovery. 

Dokumentation har betydning for mig, for jeg kan altid gå tilbage og se, hvad jeg har arbejdet med. Det er faktisk rart at se, hvor vidt man er kommet. Så kan man bedre påskønne det, man har nu i forhold til før.

 Læs mere 

Hvis du vil læse mere om recovery-begrebet, kan du gratis downloade inspirationshæftet "100 idéer til recovery-orienteret arbejde" 

Hæftet henvender sig til ledere og medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien og indeholder bl.a. 100 konkrete idéer til arbejdet med recovery i praksis.

Hent hæftet Socialstyrelsens side 

Annonce
Annonce