Krogen i Varde Kommune: iPads hjælper unge på vej i egen bolig

I 2012 blev 12 unge udstyret med hver deres iPad med 3G netværk for at give de unges hjælpemidler lidt mere X-factor, så de blev motiveret til at benytte hjælpemidlerne i hverdagen.

iPads på Krogen

Johnny bruger sin iPad som opslagsværk. Hans største interesse er Danmarkshistorien og til det formål benytter han flittigt Googles søgemaskine: - Jeg kan selv hurtigt finde både billeder og videoklip, lige som jeg læser meget om dronninger og konger, forklarer Johnny

"Jeg er blevet mere tryg, når jeg selv skal tage toget på arbejde på genbrugspladsen eller til tandlægen i Esbjerg. Nu slår jeg bare op på Rejseplanen på min iPad og ser, hvornår toget går", forklarer Johnny.

Hjælpemiddel med X-Factor
Johnny er én af de 12 unge beboere på Krogen i Varde, som i starten af 2012, blev udstyret med hver sin iPad med 3G netværk. Formålet med projektet var at give de unges hjælpemidler lidt mere X-factor, så de blev motiveret til at benytte hjælpemidlerne i hverdagen.

"Mange hjælpemidler er ofte klodsede og meget synlige. Tidligere oplevede vi derfor, at beboerne ”glemte” at få tingene med, og derfor ikke fik gjort det, de skulle. Men vi var overbevist om, at det ville være langt mere prestigefyldt at have en iPad som hjælpemiddel - og det holdt stik", forklarer projektleder Britt Mauritzen, der som afdelingsleder på Krogen 5, et botilbud i Varde Kommune for unge udviklingshæmmede mellem 18 og 30 år, var med til at gennemføre projektet.. 

I dag har Johnny da også næsten altid sin iPad med sig:

"Se, her er fx min aktivitetsplan", forklarer Johnny og åbner en APP. På skærmen dukker der en liste frem med en række billeder med tilhørende tekst, der trin for trin viser hans dagsprogram, som fx børste tænder, spise morgenmad, ordne vasketøj. Når den enkelte opgave er løst, kan Johnny selv vinge af med et digitalt flueben og koncentrere sig om næste aktivitet. Når dagen er omme, kan APP’ en resettes og de daglige rutiner starter forfra. Tidligere havde Johnny et lamineret ark papir med de samme opgaver, hvor han skulle skrive med en tuschpen og viske siden ren igen om aftenen. Opgaverne er de samme, men iPad´en gør det simpelthen mere lækkert at have sit hjælpemiddel lige ved hånden.

Styrker sociale kompetencer
Johnny bruger også sin iPad som opslagsværk. Hans største interesse er nemlig Danmarkshistorien og til det formål benytter han flittigt Googles søgemaskine:

"Jeg kan selv hurtigt finde både billeder og videoklip, lige som jeg læser meget om dronninger og konger", forklarer Johnny, der drømmer om at kunne klare sig selv i sin egen lejlighed i Varde, når han er parat til at flytte fra de trygge rammer på Krogen 5. Til den tid vil han også kunne drage fordel af iPad’ en når han skal holde kontakten med venner og familie:

"Jeg kom først i gang med Facebook, da jeg fik en iPad. Og i dag synes jeg, at jeg taler mere med mine venner, end jeg gjorde før, både her i huset og på arbejdet", fortæller Johnny:

"Nu snakker jeg mere med mine venner om alt det, man nu kan snakke om med sine venner".

Et andet godt eksempel er en beboer, der fik bevilliget et motorsavskursus. Han har ingen sprog, men ville så gerne fortælle sine forældre, hvad de var sket. Så tog han et billede med sin iPad af brevet, hvor der stod, at han var blevet optaget på kurset og sendte det til sin mor. Hun ringede straks tilbage og delte drengens glæde med ham.

"Pludselig kunne han selv formidle det, han gerne ville, i stedet for at være afhængig af at finde en pædagog, der kunne hjælpe ham med at ringe til mor og fortælle, hvad der var sket. Det gør altså én meget mere selvstændig, når man selv kan kommunikere på den måde", siger Britt Mauritzen, der ikke er i tvivl om, at de indkøbte iPads, trods det besvær, der også følger med, har været det hele værd.

"Derfor fortsætter vi også projektet, når projektperioden udløber. Og nye beboere vil i fremtiden få den besked, at det er bedst, hvis de har en iPad. På samme måde som nye medarbejdere med kendskab til tablets som iPads vil blive foretrukket", siger Britt, der ser mange muligheder i at inddrage digitale værktøjer i hverdagen.

"Selv beboere, der hverken kan læse eller skrive får meget ud af deres iPads. Vi opdagede fx en af pigerne fik en kæmpe regning for at have downloadet musik med Kandis. Hun havde set en plakat og fundet ud af at skrive af i søgefeltet: K-A-N-D..osv. Vi blev noget overrasket over, at hun selv kunne det, indrømmer, Britt og nævner dermed også en af udfordringerne ved at inddrage ny teknologi:

"Vi har været igennem en kulturrevolution her i huset, hvor medarbejderne har skullet tage den nye teknik til sig og vænne sig til en ny måde at arbejde på. Fra starten af troede vi, at det var nok at to medarbejdere havde en iPad, men der kom først fremdrift i projektet, da alle fik en iPad. Så har alle til gengæld kastet sig ud i arbejdet. Fornylig beskrev en af kollegerne fx i et dagbogsnotat, hvordan hun var kommet på arbejde og havde fundet alle de unge dybt optaget af at hjælpe hinanden med at spille et nyt online spil. Så nu måtte hun hjem og sætte sig ind i spillet, så hun kunne være med i snakken!".

Behov for en ildsjæl
Ingen projekter lykkes uden en ildsjæl, og én af de medarbejdere, som har været med til at drive projektet helt igennem, er Jahan N. Møller. Han var forholdsvis nyuddannet pædagog, da han startede på tilbuddet, men alligevel kom det bag på ham, hvor interesseret og kompetente de udviklingshæmmede beboere er i forhold til teknologi:

"Jeg blev meget overrasket, hvor meget de unge går op i deres iPads. Det var jeg slet ikke forberedt på fra seminariet", siger Jahan, der selv har brugt mange timer på at sætte sig ind i, hvordan maskinerne virker, konfigurere iPads, lave manualer til kollegerne og finde APPs, som er værd at bruge:

"Umiddelbart har det ikke været en let opgave at finde egnede APPs.  De fleste er på engelsk, og de få der findes på dansk er ofte er alt for dyre.

Vi har heldigvis fundet enkelte gode APPs helt tilfældigt, men vi har altså også læst, ledt og testet rigtig mange APPs, hvoraf de fleste har været flotte at se på, men i virkeligheden har været noget hø, siger Jahan, der dog håber at markedet udvikler sig i takt med at flere for øjnene op for at anvende iPads i den pædagogiske hverdag.

Fra projekt til livsstil
Da artiklen blev skrevet havde projektet på Krogen kørt i to år, og var allerede blevet mere en livsstil, og det fælles udviklingsprojekt har påkaldt sig stor opmærksomhed. Ikke kun i de lokale medier, men også blandt pårørende og mulige pårørende.

"Vi har faktisk fået henvendelser fra folk, der er interesseret i at få en plads til deres pårørende her, fordi de synes, det er fedt, at vi er begyndt at bruge iPads så meget", forklarer Britt Mauritzen. Og Johnny Thovtrup nikker og bekræfter, at iPad’ en både hjælper ham med at blive mere selvhjulpen og giver lidt mere street respect i hverdagen:

"Mine forældre blev i hvert fald helt målløse, da jeg kom hjem med en iPad. Og min storesøster blev lidt misundelig. Det er hun stadigvæk, men hun får lov til at låne den, når jeg ikke bruger den selv", siger Johnny.

Artiklen har tidligere været bragt i Bosted NYT.

Punkter fra evalueringen

Det lærte vi af projektet:

 • Det er afgørende for projektets succes, at medarbejderne oplever ejerskab og er engagerede.
 • Det er vigtigt at alle medarbejdere er fortrolige med iPad’en og de apps der skal benyttes fra start, så de føler sig rustede til at hjælpe beboerne.
 • Det er afgørende at både beboere og medarbejdere føler, at de kan følge med. Det gør ikke noget at nogen er hurtigere til at lære tingene end andre, men der må ikke være nogen, der føler, at de bliver sat af og ikke kan følge med.
 • Fokus skal være på at sikre små, men varige fremskridt.
 • Spil og andre underholdningsbaserede programmer på iPad'en udvikler beboerens selvstændighed samtidig med, at der frigives personaleressourcer.
  • Ved at fastholde/styrke de sociale relationer og netværk vha. IT vil man samtidig kunne opnå en øget kvalitet i den pædagogiske praksis herunder fx i forældresamarbejdet, kontakten til arbejdspladser og andre samarbejdsparter - herunder øvrige bosteder, sagsbehandlere mm.
  • For at kunne implementere brugen af velfærdsteknologien har det været nødvendigt at ændre vores arbejdspraksis.
  • Det er vigtigt, at medarbejderne agerer forbilleder for beboerne og indøver en sund kultur omkring fx brugen af mobiltelefoner, iPads mm.
  • Gratis apps er klart at foretrække fremfor apps, der koster penge. Det gør det langt lettere at få beboerne til at installere den pågældende app, når de ikke skal starte med at betale for den.

Læs hele evalueringsrapporten, iPads på Krogen 5