Persondatapolitik

Dine oplysninger bliver hos os 

 
Opdateret d. 29. juni 2018

Denne persondatapolitik gælder for alle selskaber i EG-koncernen (herefter "EG", "vi", "os" eller "vores") og  for gælder alle vores kunder, abonnenter på markedsføring, deltagere i konkurrencer, besøgende på vores hjemmeside.

Persondatapolitikken gælder også for vores onlineaktivitet, hvilket omfatter vores hjemmesider, vores sider på sociale medier (som fx LinkedIn, Facebook, Twitter og YouTube) samt EG's andre onlinetjenester og services, der linker eller henviser til denne persondatapolitik (herefter "vores onlineaktiviteter").

Om EG

EG er en af Skandinaviens største leverandører af teknologiløsninger til både den private og offentlige sektor. Gennem et konstant fokus på vores kunder, deres industrier og på at levere industriledende løsninger, gør EG vores kunder i stand til at blive ledende inden for deres område.

EG bruger dagligt persondata fra vores onlineaktiviteter. Det gør vi, så vi kan servicere dig bedst mulig. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelig (ikke følsom) data. Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine data håndteres på en ansvarlig måde.

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan dine persondata opsamles og anvendes. Du kan også læse mere om dine rettigheder, når vi behandler persondata om dig.

Hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller til vores behandling af dine data, kan du kontakte os.

Persondata som vi behandler

EG behandler de oplysninger om dig, som er beskrevet neden for. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, modtager af vores markedsføring og/eller om du bruger vores onlineaktiviteter. 

Vi gør vores bedste for at sikre, at de persondata, som vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer, så vi kan sikre, at de data vi har om dig, er opdaterede og korrekte.

Vi behandler data, som du giver os, når du udfylder en formular, registrerer dig online via vores onlineaktiviteter herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, virksomhed, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer og e-mailadresse, titel samt produktinteresse mv.).

Vi opsamler og behandler også data omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation samt oplysninger, som du i øvrigt giver os, når du henvender dig til os.

Når du bruger vores hjemmesider eller vores andre sider og tjenester, vil vi behandle data om dig og dit besøg. Det kan fx være oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmesider eller andre sider og tjenester, og hvordan du navigerer rundt på dem, information om din computer, enhed og browser, oplysninger om din IP-adresse, browsertype og anden hard- og softwareinformation og identifikationsnummer tilknyttet din mobilenhed. 

Vi indhenter også informationer via cookies, logfiler og andre lignende teknologier. Når vi bruger sådanne teknologier, kan vi indsamle data om dit brug af vores hjemmesider og vores andre sider eller tjenester, herunder hvilke sider du besøger, hvilket indhold du kigger på, dine søgninger på siden, den reklame du har set, dit brug af den markedsføring, vi sender til dig, herunder om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet. Du kan læse mere om vores brug af cookies i  afsnittet længere nede.

Vi kan berige den information, som vi indsamler, med information fra andre kilder. Det kan være offentlig tilgængelig information – herunder information, som vi får igennem almindelige tilgængelige kilder.

Hvordan vi bruger persondata om dig

Vi bruger dine oplysninger til at opfylde de formål, der er beskrevet neden for. Ikke alle de formål, der er beskrevet, er nødvendigvis relevant for dig.

Kundeadministration

Oprettelse og administration af dit kundeforhold med EG – herunder opretholdelse af vores kunderegistrer, fakturering, købte produkter, markedsføring, statistik mv.

Administration af markedsføring og konkurrencer

Oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring, konkurrencedeltager, telefonisk kontakt, opretholdelse i vores kunderegistrer, udsendelse af nyhedsbrev og markedsføring, udtrækning i konkurrencer mv. Vi bruger også data til at vise dig indhold på vores og andres sider baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange du ser det samme indhold, samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring.

Administration, brug og forbedring af vores onlineaktiviteter

Vi bruger også dine oplysninger, for at vi kan gøre relevante services og produkter tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores onlineaktiviteter samt de services og produkter, vi tilbyder.

Overholdelse af gældende love og regler

Overholdelse af love og regler, som EG er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler.

Beskyttelse af vores og andres rettigheder

Behandling – herunder videregivelse for at beskytte, håndhæve eller forsvare vores eller tredjemands juridiske rettigheder eller legitime interesser, i tilfælde hvor dette er nødvendigt.

Salg af virksomheden

Hvis EG sælger hele eller en del af vores virksomhed eller sælger eller overfører vores aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores virksomhed, kan EG overføre din oplysninger til den part eller de parter, der er involveret i overførslen som led i denne transaktion.

Juridisk grundlag for behandlingen af persondata

EG behandler dine persondata på et af følgende behandlingsgrundlag:

 • Vi har fået dit samtykke til behandlingen
  (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra)
 • Behandlingen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med EG
  (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Behandlingen sker for at opfylde legitime interesser hos EG eller tredjemand, i forbindelse med
  opfyldelsen af de formål der er beskrevet oven for, medmindre hensynet til dine interesser vejer
  tungere
  (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Behandlingen sker til opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som EG er pålagt
  (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  (Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f).

Deling af dine data med andre

EG videregiver og/eller overlader nogle gange dine persondata internt i koncernen og til andre leverandører og/eller serviceudbydere. Det kan ske i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning, fx til brug for administration af vores it-systemer, analyse- og markedsføringsopgaver mv.

EG indgår databehandleraftaler med sådanne tredjeparter, hvor dette er påkrævet efter databeskyttelseslovgivningen, for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads, og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

EG kan endvidere videregive dine persondata til en offentlig myndighed eller tredjepart i de situationer, der er beskrevet i persondatapolitikken eller i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine persondata i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af persondata i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Overførsel af dine persondata til tredjelande

Dine persondata kan overføres til tredjelande, dvs. lande uden for Den Europæiske Union (EU) og/eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvis vi overfører dine data til tredjelande, sikre vi fornødne garantier ved overførslen, så dine data bliver passet godt på, også når de befinder sig uden for EU/EØS.

Vores forpligtelse til sikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger, vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Informationssikkerhed er den forretningsrisiko, der er prioriteret højest i EG. Vi arbejder seriøst og professionelt med informationssikkerhed og tager udgangspunkt i internationalt anerkendte sikkerhedsstandarder – herunder ISO 27001/2. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de persondata, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

Opbevaringslængde

Dine persondata opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde de formål, som er beskrevet i persondatapolitikken. Der kan være tilfælde, hvor længere opbevaring er nødvendig for at opfylde lovkrav – herunder lovpligtige logningsperioder.

Dine rettigheder

Databeskyttelseslovgivningen giver dig en række rettigheder, som du kan udøve, når vi behandler persondata om dig. Du kan blandt andet have ret til få oplyst, hvilke persondata vi behandler, og du kan have ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet. I et vist omfang har du også ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger og anmode om, at vi sletter dine personoplysninger. Du kan desuden have ret til at modtage en elektronisk kopi af de data, som du har givet til os ("dataportabilitet").

Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger bedes du kontakte os. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra EG, kan du let framelde dig i den relevante e-mail, du har modtaget fra os.

Når du sender en anmodning til os om at udøve dine rettigheder, kan vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning.

Du kan altid læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside. Du kan også altid kontakte Datatilsynet, hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil klage over en behandling af dine persondata.

Du finder datatilsynet her:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
https://www.datatilsynet.dk/

 

Vores brug af cookies

EG bruger egne cookies og cookies fra tredjeparter til at analysere, hvordan vores onlineaktiviteter anvendes. Nogle sider har indhold, som kun kan vises, hvis der gemmes cookies. Data fra cookies bruges også til at indsamle personhenførbare oplysninger i markedsføringsøjemed.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers surfer på nettet med, når du besøger hjemmesider. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk.

I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil, og den kan derfor ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Opdateringer

Vi evaluerer og opdaterer løbende vores persondatapolitik. Det er derfor en god idé at holde dig regelmæssigt opdateret. Øverst i denne persondatapolitik kan du se, hvornår den sidst er blev opdateret. Den seneste version af vores persondatapolitik vil altid være tilgængelig på vores hjemmesider.

 

ISAE 3000 revisionserklæring

ISAE 3402 revisionserklæring