Om SamfundsDesign

SamfundsDesign.dk er en uafhængig dialogplatform, der tilbyder læserne viden, værktøjer og inspiration til innovation af den offentlige sektor, gevinstrealisering og forankring af digitale forandringer med afsæt i det offentlige Danmarks arbejde med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

SamfundsDesign.dk er målrettet offentlige beslutningstagere og fageksperter, der arbejder med bæredygtigt forvaltningsdesign, forstyrrende teknologier, samskabt velfærd og dialogdrevet forandring med sigte på at skabe et stærkere og mere trygt digitalt samfund for og med borgeren i tæt samarbejde med videninstitutioner og teknologileverandører fra den private sektor.

SamfundsDesign.dk er sponseret af EG A/S, men de enkelte artikler er redigeret ud fra journalistiske principper og afspejler ikke nødvendigvis koncernens holdninger.

Artiklerne er skrevet af eksperter og videnpersoner fra EG A/S og dialogplatformens øvrige samarbejdspartnere.

Kontakt redaktionen