VUM og DHUV

Digitalisering af Voksenudredningsmetoden på det specialiserede socialområde

DHUM & VUM

Da digitaliseringsbølgen ramte socialområdet 

Hvert år koster det specialiserede socialområde omkring 45 mia. kroner. Men det var først, da kommunerne i forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog ansvaret for de fleste af landets dag- og døgntilbud på det specialiserede socialområde, at der for alvor kom fokus på både metode og omkostninger på området. 

Digitalisering af det meget komplekse område, der dækker borgere med meget varierende grader af funktionsevnenedsættelser, lige fra et mindre, fysisk handicap til alvorlige kognitive udfordringer, blev muliggjort af udviklingen af en national kvalitetsmodel – Voksenudredningsmetoden. 

Voksenudredningsmetoden er udarbejdet i samarbejde mellem KL og Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Fonden for Velfærdsteknologi har medfinansieret udviklingsprojektet. Deloitte har været udførende på udvikling af metoden. 

Selve Voksenudredningsmetoden, VUM, blev udviklet i samarbejde med sagsbehandlere og ledere fra 9 pilotkommuner, 12 netværkskommuner, forskningseksperter og udførere. Samarbejdet har bidraget til, at metoden bygger på den aktuelt bedste viden på området og samtidig er brugbar og anvendelig for praksisfeltet. 

Metoden dækker hele sagsbehandlingen på handicap- og udsatte-området for voksne og indeholder redskaber til alle væsentlige faser, såsom bestilling og opfølgning. 

Foruden udvikling af sagsbehandlingsmetoden indebar projektet også udarbejdelse af den første kravspecifikation til etablering af it-løsninger til digitalisering af VUM.

Download og læs den fulde artikel her