Tjekliste til arbejdet med at digitalisere Voksenudredningsmetoden

Som en af de første kommuner i Danmark valgte Struer Kommune i 2012 at digitalisere arbejdet med Voksenudredningsmetoden.

Gul kasse

På baggrund af Struer Kommunes erfaringer har socialkonsulent Tanja Rasmussen og social- og psykiatrichef Lene Hornstrup udarbejdet en tjekliste over, hvad man skal huske før, under og efter implementeringen.

1. Der skal være tid til forberedelse og opsætning af systemet

Forberedelserne er altafgørende, og det kan betale sig at bruge energi og tænke tankerne helt igennem, så man får systematiseret sagsgangen, som man gerne vil have den.

 

2. Find ressourcerne i første fase

Fra starten skal der afsættes de nødvendige ressourcer, hvis man skal nå i mål.

 

3. Der skal fastsættes deadlines

Socialrådgivere har smaddertravlt i hverdagen. Derfor skal der være klare deadlines for, hvornår sagerne skal være lagt ind osv.

 

4. Medarbejderne skal først uddannes i VUM

Det betød meget, at medarbejderne kendte til Voksenudredningsmetoden, inden de skulle begynde at lægge sagerne ind i systemet. Men det er først, når man ser it-systemet, at metoden giver mening.

 

5. Vigtigt at gøre det til et fælles projekt

Hvis projektet skal blive en succes, er det vigtigt at involvere de medarbejdere, som i sidste ende skal bruge systemet.

 

6. Nøglepersonernes kompetencer skal være på plads

Det er vigtigt at finde nøglemedarbejdere med en faglig baggrund og flair for it, og som brænder for at hjælpe kollegerne, når de kommer med deres spørgsmål.

 

7. Ekstra støtte til medarbejdere, der har behov for det

Det er vigtigt at give tid til, at medarbejdere, som har det svært, kommer op på samme niveau som resten.

 

8. Man skal sikre sig, at leverandøren er serviceminded og tilgængelig

Gode relationer til leverandøren er nødvendige, for der vil være usikkerhed og mange spørgsmål i starten.

 

9. Der skal afsættes tid til at vedligeholde kompetencer

Systemet giver nye muligheder og dermed også mulighed for at overveje, om vi i dag udfører arbejde, som kan undværes. Men det kræver, at vi udvikler kendskabet til systemet løbende.

Annonce