Digitale fuldmagter uden NemID

Nu kan pårørende og andre i borgerens netværk anmode om fuldmagt på vegne af borgeren, hvilket er en klar forbedring. Men dog stadig kun et skridt på vejen, mener næstformanden i LEV, Ib Poulsen.

Fuldmagter uden NemID

Siden lanceringen af den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning i august 2013, er der oprettet 120.535 digitale fuldmagter.

For udsatte borgere er det blevet lettere at få hjælp med digital kontakt til det offentlige. Nu kan pårørende og andre i borgerens netværk nemlig anmode om anmode om fuldmagt på vegne af borgeren.

I praksis betyder det fx, at en datter til en ældre borger kan anmode om adgang til borgerens journal fra sygehuset via fuldmagtsløsningen, uanset om borgeren har NemID eller ej.

Bag løsningen står et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner: 

”Vi arbejder hele tiden på at videreudvikle vores digitale løsninger, så de møder borgernes behov. I takt med at stadig mere dialog mellem borgere og det offentlige sker digitalt, øges behovet for at pårørende kan bistå i det digitale univers.
Med den nye funktion i digital fuldmagt, har vi haft særligt fokus på at hjælpe borgere som ikke har NemID eller som ikke er trygge ved selv at agere digitalt. Målet er, at flest mulige borgere kan få glæde af de digitale selvbetjeningsløsninger, som tilbydes af myndighederne i dag”, udtaler kontorchef Lise Ebbensgaard om de nye muligheder i digital fuldmagt.

Stor hjælp til udsatte borgere
Tidligere har NemID været en udfordring for en række udsatte borgere. For at få NemID skal borgeren nemlig være i stand til at forstå og efterleve reglerne for NemID. Fx skal borgeren kunne lave sin adgangskode og huske denne - uden at skrive den ned.

Hvis borgeren ikke kan opfylde reglerne, har borgeren som udgangspunkt ikke fået NemID. Samtidig har det ikke været lovligt for pårørende, myndighedspersoner, plejepersonale og lignende at overtage og anvende en anden borgers NemID. Hvis pårørende eller andre skulle hjælpe borgeren digitalt, skulle vedkommende gøre det i eget navn og bruge sit eget NemID.

Trods forbedringerne er næstformanden i Landsforeningen LEV, Ib Poulsen ikke kun begejstret:

"Det er en del af en løsning for mange, og det vil muliggøre mere fleksibilitet i forbindelse med kontakten til det offentlige. En stor gruppe er dog stadig i klemme i det, de er defakto umyndige på grund af deres kognitive handicap, og derfor ikke har mulighed for at afgive fuldmagt. De er stadig i en gråzone", mener Ib Poulsen.

Stadig mange fuldmagter
Siden lanceringen af den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning i august 2013, er der oprettet 120.535 digitale fuldmagter. Det betyder, at der oprettes over 2.000 digitale fuldmagter om måneden, som fordeler sig på 19 specifikke fuldmagter bl.a. administration af SU, adgang til journal fra sygehus eller melding af flytning. 

Læs mere på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside