Digitaliseringsstyrelsen er godt tilfreds

Den 4. og sidste bølgeplan er nu blevet evalueret, og ifølge Digitaliseringsstyrelsen viser tallene for alle fire bølger, at i alt 87 pct. af alle transaktioner, dvs. anmeldelser og ansøgninger fra borgere på de serviceområder, som indgår i bølgeplanerne, er blevet foretaget digitalt.

Den 4.bølgeplan

Den fjerde digitaliseringsbølge af offentlige områder er nu blevet evalueret.

Digitaliseringsstyrelsens opgørelse viser, at områderne lever op til den fællesoffentlige målsætning om, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgerne og den offentlige sektor skulle være digital.

Tallene for alle fire bølger viser, at i alt 87 pct. af alle transaktioner, dvs. anmeldelser og ansøgninger fra borgere på de serviceområder, som indgår i bølgeplanerne, er blevet foretaget digitalt.

Dermed er den fællesoffentlige målsætning om 80 pct. digital kommunikation opnået.

"Der er tale om et markant resultat, som bygger på store indsatser på tværs af hele den offentlige sektor, hvor de enkelte myndigheder har gjort et stort arbejde for at gøre det muligt for borgerne at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger", skriver Digitaliseringsstyrelsen.

Bølgeplanerne var en del af en samlet it-strategi, hvor danskerne i form af fire bølgeplaner med start i 2012 skulle vænne sig til at bruge digitale selvbetjeningslsninger på 31 udvalgte kommunale områder, der alle blev omfattet af kravene om obligatorisk digital selvbetjening

I den sidste bølgeplan, som blev sat i verden i 2015 indgik: 

  • Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge
  • Almindeligt helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt helbredstillæg og løbende afgivelse af oplysninger i henhold til oplysningspligten
  • Udvidet helbredstillæg - Ansøgning om udvidet helbredstillæg og løbende afgivelse af oplysninger
  • Personligt tillæg - Ansøgning om personligt tillæg og løbende afgivelse af oplysninger i henhold til oplysningspligten

Læs mere om opgørelsen Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Annonce