Benchmarking – to værktøjer sammenligner kommunerne

Hvor gode er de enkelte kommuner til at løse de sociale opgaver? Det spørgsmål kan der være mange holdninger til, men de to værktøjer Socialt Indeks og FLIS giver helt nye sammenlignings-grundlag og data, der kan være med til at kvalificere debatten.

Benchmarking – to værktøjer sammenligner kommunerne

Socialpædagogerne: Socialt Indeks bygget på mange kilder 
Socialt Indeks giver et overblik over kvaliteten af alle kommuners indsats på det specialiserede socialområde. Dataene stammer fra en række forskellige kilder, blandt andet Danmarks Statistik. 

Indsatserne er inddelt i tre hovedkategorier: handicapområdet, udsatte børn og unge samt udsatte voksne. 

Socialt Indeks giver et aktuelt billede af den kommunale sociale indsats på tværs af kommuner. Formålet er at synliggøre og motivere til målrettede sociale indsatser, så kommunerne har mulighed for at lære af hinandens praksis og derved forbedre og kvalificere deres egen indsats til gavn for borgerne. Indsatsen vurderes ud fra 103 indikatorer, der fra forskellige vinkler giver et billede af kvaliteten af kommunernes sociale indsats. 

Socialt Indeks er udarbejdet af Socialpædagogerne for at sætte fokus på kvaliteten af den specialiserede sociale indsats og inspirere kommunerne til at levere målrettede sociale indsatser. Ud over at give en landsdækkende rangering af alle kommunernes indsatser kan indekset bruges som en læringsplatform. I hver af de tre kategorier kan de kommuner, der klarer sig mindre godt, lære af den anvendte praksis i de bedre rangerede kommuner. De metoder og indsatser, der virker i en kommune, kan i mange tilfælde også bidrage til at øge kvaliteten af indsatserne i en anden kommune. 

Find din egen kommune på http://www.socialtindeks.dk/. 

FLIS: Trækker data direkte fra kommunerne
FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem) er en webbaseret portalløsning, der er udviklet af Netcompany for KOMBIT på vegne af de tilsluttede kommuner. Systemet giver overblik over kommunernes nøgletal og mulighed for at sammenligne dem kommunerne imellem. 

FLIS trækker data direkte fra kommunernes egne økonomi- og fagsystemer og opdateres månedligt. Kommunerne kan anvende de foruddefinerede standardrapporter eller udarbejde egne rapporter, der kan distribueres direkte til specifikke målgrupper eller anvendes til konkrete ledelsesbeslutninger. 

I de fleste tilfælde hentes dataene direkte fra kommunernes egne fag- eller økonomisystemer. Nogle nøgletal hentes dog fra Danmarks Statistik, som kommunerne indberetter data til.