Baggrund: Kom i mål med gevinstrealisering i den offentlige sektor

Gevinstrealisering

Kommunerne har gennem de seneste år oplevet et stigende budgetpres, blandt andet affødt af den demografiske udvikling kombineret med en øget brugerforventning til det offentliges digitale servicetilbud. En af måderne at håndtere det stigende økonomiske pres på er at tænke nyt i forvaltningerne, fx ved at indføre ny teknologi på en intelligent måde.

I forlængelse heraf er der naturligvis også et ønske om at kunne høste gevinster på baggrund af investeringer i nye systemer og den efterfølgende implementering af løsningen. Hvilken type gevinster (kvalitative/kvantitative) der skal gås efter, herunder også størrelsen af gevinsterne, afhænger af forskellige forhold, men fælles for alle gevinster er, at de ikke opstår af sig selv!

Det kritiske punkt i denne sammenhæng er ikke det at være innovativ, men derimod det at sikre optimal udnyttelse af teknologierne. Det kræver en struktureret og systematisk tilgang at implementere i bund og derved nå frem til at høste gevinsterne.

Der tales meget om gevinster i den offentlige sektor, og tendenserne er også, at de fleste kommuner i dag sætter mål for digitaliseringsprojekter, men med forskellig intensitet og metode og dermed også med forskellige slutresultater for realiseringen af målene.

Jeg vil gerne sætte fokus på, at kommuner og andre i den offentlige sektor får realiseret jeres gevinster, og jeg vil derfor fremhæve nogle af årsagerne til, at kommunerne ikke tidligere er kommet helt i mål med dette...

Download og læs hele artiklen her

Annonce