4 ting, du skal tage stilling til, hvis it skal drive digital udvikling

I mange offentlige og private virksomheder forventes det, at it-afdelingen, ud over at varetage driften af virksomhedens it-systemer, påtager sig en ledende rolle, når det gælder udvikling af forretningen med teknologi og it. Men for at det skal lykkes, er det vigtigt, at I har forholdt jer til nedenstående 4 punkter.

offentlig digitalisering

1. Afklar, hvilken rolle it spiller i virksomheden nu og i fremtiden
Er innovationskapacitet en del af it-afdelingens rolle? Hvilke forretningsområder og processer mener topledelse og afdelingsledelse, it-afdelingen skal understøtte bedre – og med hvad?

Her kan man med stor fordel gennemføre en ledelsesworkshop, evt. med hjælp fra eksterne konsulenter, der tager udgangspunkt i fx Geoffrey Moores "Core/Context"-model. Den hjælper med at fastslå, hvad der er kerneopgaver, hvor virksomheden tilfører værdi, og hvad der er støtteprocesser uden unik værditilførsel.

2. Hvilket mix af opgaver løses i dag – og hvordan passer afdelingens ressourcer til det?
Analysér afdelingens nuværende opgaver, og relatér dem til de procesprioriteringer, der er fremkommet gennem "Core/Context"-analysen. Hvad viser billedet? Hvordan er ressourcerne fordelt i forhold til virksomhedens egentlige prioriteter?

Her finder de fleste ud af, at de binder for mange ressourcer i opgaver, der har lavere prioritet og bør være kandidater til outsourcing. Om der også skal tilføres flere ressourcer (øget budget), handler dels om, hvor stort gabet mellem strategiske prioritetsopgaver er efter outsourcing, dels om, hvorvidt afdelingen har de rigtige kompetencer ombord til at løse de fremtidige opgaver. Typisk skal der anvendes et kortsigtet omstillingsbeløb, ikke en fast, fremadrettet øgning af OPEX.

3. Organisér din outsourcing
I stedet for at sprede virksomhedens it-indkøb – fx ved at lade afdelinger shoppe cloudløsninger hist og pist – skal it-afdelingen gennemføre en samlet indkøbsstrategi, der er sammenhængende med it-strategien.

Virksomheden kan opnå betydelige økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved ovenstående. Ikke mindst er det i it-afdelingens interesse, at det meget tydeligt fremgår, hvem der har ansvaret for support, sammenhæng og driftspålidelighed. At have det spredt på mange leverandører har skabt mere end én søvnløs og efterfølgende arbejdsløs it-chef.

4. Organisér dine ressourcer
En it-organisation, der primært har leveret drift, har også primært teknologiske/driftsmæssige

kompetencer. Hvis afdelingens fokus i stigende grad skal være understøttelse af forretningsrelevant innovation, skal afdelingens kompetencer afspejle det. Mindre drift, færre driftsfolk. Mere innovation, flere forretningsorienterede innovatører. Hvem skal lede processen? Hvilke metoder vil man bruge? Hvor lang tid tager omstillingen? Hvordan definerer man succes?