E-learning trumfer klasseundervisning

Tænk over, hvor mange it-systemer du benytter i løbet af en dag. Det moderne menneske har lige så stille udviklet evnen til at tilegne sig viden om brugen af rigtig mange forskellige systemer. Systemer, som vi ikke kendte til for bare 5 år siden. Derfor bør vi ændre vores tilgang til læring, mener professor Ann Bygholm fra Aalborg Universitet.

e-learning

Mens det dybereliggende kendskab til og forståelse for et it-system kræver en traditionel, teoretisk indlæring, som vi kender den fra skolebænken, er brugen af et it-system i højere grad en disciplin, der kræver hands-on-erfaring. Foto: Colourbox

E-learning: Uanset om du logger på Borger.dk, navigerer i menuen på dit smart-tv eller bruger en parkeringsautomat – i løbet af en helt almindelig dag er du bruger af en række forskellige it-systemer med en given indbygget logik, som du skal kunne afkode og have en vis forståelse for.

- I dag skal individet kunne tilegne sig flere og flere systemer, og det er med til at tegne linjerne skarpere op i forhold til læringen. Der er nemlig forskel på, om du lærer for at forstå systemets formål, og hvad systemet er bygget til, eller om du lærer for at kunne bruge systemet, siger Ann Bygholm, der er professor på E-Learning Lab ved Aalborg Universitet.

En bruger skal involveres på et praktisk niveau
Professor Ann Bygholm fortæller, at mens det dybereliggende kendskab til og forståelse for et it-system kræver en traditionel, teoretisk indlæring, som vi kender den fra skolebænken, er brugen af et it-system i højere grad en disciplin, der kræver hands-on-erfaring.

- Forskellige typer viden kræver forskellig involvering fra os. Hvis du skal lære at bruge et system, har du ikke brug for at huske noget, lære det udenad eller forstå teorien bag. Som bruger af et it-system skal du bare vide, hvordan du kommer videre med den konkrete og ønskede opgave i den givne situation, siger Ann Bygholm.

Derfor har e-læring i stigende grad vundet indpas både uddannelsesinstitutioner, men også i forbindelse med introduktion af ny software i organisationer.

Case: E-læring hjalp lægehus hurtigt igang
Et forsøg med at skifte fra traditionel oplæring af læger ved hjælp af e-læring i forbindelse med introduktion af lægesystemet EG Clinea understreger Ann Bygholms pointer.

Efter et større forarbejde blev den traditionelle tavleundervisning erstattet med en stribe korte videosekvenser. Desuden blev nye brugere tilbudt en testversion af programmet, så de i takt med, at de lærer funktionerne at kende -  i deres eget tempo - kan klikke på de korte demovideoer, der sjældent er længere end et par minutter.

- Feedback fra lægerne har været positiv, idet både brugeroplevelsen og indlæringen er forbedret. Og opstarten tager hverken mere eller mindre tid fra den enkelte bruger, end den gjorde før, hvor de indledende øvelser for nye brugere af løsningen også var omkring fire uger, forklarer en af hovedarkitekterne bag de nye tiltag, projektkonsulent Pernille Ølbye, EG.

Praksisnære eksempler er afgørende
Erfaringen viser dog også, at det er vigtigt, at de eksempler, der arbejdes med, er så praksisnære som muligt.

Instruktionsvideoerne i det nye e-learningskoncept tager derfor udgangspunkt i de grundlæggende opgaver og processer i lægesystemet, såsom fornyelser af recepter, bestilling af laboratorieprøver etc. Konceptet er baseret på brugernes praksisnære hverdag, de udfordringer, brugerne generelt oplever i en digitaliseret klinik. 

- Det er helt tydeligt, at vores brugere er meget mere trygge allerede fra den første dag i forhold til tidligere. Det virker ikke længere som et krævende og intensivt forløb sammenlignet med før, hvor de sad seks timer på skolebænken og dagen efter blev kastet direkte ud i det.

Med vores e-learningmoduler har vi fået nogle langt mere kompetente brugere allerede fra den første dag, og på den måde får de også mere ud af at have os på besøg, siger Pernille Ølbye, EG.

Effektiv e-læring og udramatisk overgang 
Klinikken, Lægerne Anders og Lise Petri, Humlebæk, er en af de klinikker, der har testet det nye e-learningskoncept.

Anders Petri blev udpeget som klinikkens superbruger og deltog i et kursus en måned forud for implementeringen, hvor han selv lærte at sætte klinikkens grundlæggende indstillinger op, som kalender m.m. På den måde var klinikken godt forberedt og derefter arbejdede alle medarbejderne individuelt med e-learningmodulerne. Alt i alt kostede det kun en enkelt lukkedag at komme op at køre og betjene patienter i den nye løsning.

- Både mit personale og jeg selv har haft meget gavn af e-learning, som var en effektiv måde at få det hele til at ligge i fingrene på, siger Anders Petri.

Hjælpefunktion og nem introduktion til reservelæger
E-learningmodulerne vil fremover blive en del af hjælpefunktionen i løsningen, så brugeren altid kan finde den nødvendige hjælp, når behovet opstår. Desuden vil reservelæger kunne benytte e-learningmodulet som et selvstudiekursus, så de har nemmere ved at komme i gang, hvis de ikke er vant til at arbejde med systemet.

- Vi kan se, at e-learning har frigivet tid på klinikkerne. Det kræver ikke længere så meget at sætte en reservelæge ind i systemet, og der er generelt færre spørgsmål til os som konsulenter og til den person på klinikken, der er udpeget som superbruger, siger projektkonsulent Pernille Ølbye, EG. 

Læs mere om nye læringsformer med fokus på e-læring hos eVidencenter, det nationale videncenter for e-læring, som arbejder med at udvikle og formidle viden om e-læring i uddannelsessystemet.