Næste generation Digital Post skal stadig kunne håndtere flere modtagesystemer

Høring viste at et ønske om kun et modtagesystem indebar risiko for forøgede udgifter

Digital Post - next generation

For at undgå at fordyre næste generation af Digital Post unødigt anbefaler Digitaliseringsstyrelsen alligevel, at hver myndighed skal kunne have et begrænset antal modtagesystemer. Men eet af systemerne skal være udpeget som det primære.

Ændringen er et resultat af den offentlige høring, som Digitaliseringsstyrelsen har gennemført i efteråret 2016.

Høring ændrede løsning
I sit høringsmateriale havde Digitaliseringsstyrelsen ellers lagt op til, at den enkelte myndighed fremover kun skulle have et ét modtagesystem per myndighed/CVR-nummer/juridisk person.

Efterhånden som høringssvarene kom ind, blev det dog klar, at den løsning kunne medføre betydelige udfordringer for myndighederne i forbindelse med omstilling til den nye løsning.

På baggrund af de indkomne høringssvar, har Digitaliseringsstyrelsens derfor i dialog med projektets styregruppe, Styregruppen for udbud af fællesoffentlige komponenter, besluttet, at NgDP tillader myndigheder et begrænset antal modtagersystemer, hvoraf ét skal udpeges til det primære modtagesystem. Dette primære modtagesystem skal afhente de Digital Post-meddelelser, som ikke hentes af de øvrige modtagesystemer, og derved garantere, at alle meddelelser leveres til den modtagende myndighed.

Stor interessse for næste generation
Ikke mindre end 16 offentlige og 18 private parter har deltaget i Digitaliseringsstyrelsens høring om næste generation af Digital Post.

De mange høringssvar har centreret sig om emnerne ændringer i funktionalitet, brugervenlighed, særlige målgrupper og tilgængelighed, privatliv og sikkerhed, leverandør setup og support, prismodellen, udvidelser af anvendelse for myndigheder og anvendelse af løsning for private aktører.

" Høringssvarene indeholder en lang række konstruktive input, der har givet Digitaliseringsstyrelsen et endnu bedre udgangspunkt og vidensgrundlag til at fortsætte arbejdet med at tilrettelægge fremtidens løsning og udarbejde udbudsmateriale. Projektet er fortsat i analysefasen og forventes at overgå til anskaffelsesfasen i 1. kvartal 2017", skriver Digitaliseringsstyrelsen i høringsrapporten.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder nu videre med planerne for næste generation Digital Post.

Læs også Version2's artikel om høringssvaret

Annonce
Annonce
Annonce