Gratis kilder til gode råd og information om GDPR

Datatilsynet er een af de offenltige myndigeheder som har dedikeret en hjemmeside til EU's kommende persondataforordning. Her finder du svar på en række centrale spørgsmål om GDPR og en tjekliste til den dataansvarlige.

Digital-familie

Formålet med GDPR er at beskytte de europæiske borgeres data bedre. Foto: Colourbox.

GDPR: Selvstændige konsulenter, it-leverandører, advokater. Ja, listen over eksperter, der vil hjælpe offentlige og private virksomheder med at blive klar til EU's persondataforordning træder i kraft, er næsten lige så lang som den 1.500 sider lange forordning selv.

Men den enkelte virksomheds databeskyttelsesansvarlige kan også benytte andre – og gratis – kilder til at blive informeret og holde sig opdateret om  GDPR.

GDPR og Datatilsynet

Datatilsynet har etableret en hel hjemmeside, dedikeret til netop information og videndeling om GDRP. Ambitionen er her løbende at informere om  det arbejde, der i øjeblikket foregår hos myndighederne  - både i Danmark og i EU -  forud for den 25. maj 2018.

På hjemmesiden finder man også en tjekliste med 12 spørgsmål til den databeskyttelsesansvarlige.  

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. 

GDPR og Kommunerne

KL tilbyder også en lang række informationer og vejledninger til databeskyttelsesansvarlige i det offentlige.

På interesseorganisationens hjemmeside kan man fx læse om regler og processer, databehandleraftaler, databeskyttelsesrådgiveren, men også konkrete guides som en guide til kommunale medarbejdere om datadeling på det sociale område.

EU og Persondataforordningen

EU har naturligvis også en række sites, hvor man kan følge med i arbejdet med implementeringen af GDPR, som kommer til at gælde for alle EU lande og delvist for de lande, som vil samarbejde med EU's medlemslande.

Et sted at starte er EU Kommissionens engelsksprogede side om reformen, hvor der er samlet en række baggrundsoplysninger.

Desuden kan man med fordel følge med på hjemmesiden for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Giovanni Buttarelli,  hvor man finder en række nyheder og nyt om GDPR-projektet i hele Europa.

Sidst men ikke mindst kan man selv følge med på det såkaldte Artikel 21-udvalgs engelsksprogede hjemmeside.

Fælles europæisk projekt

EU-embedsmænd og -politikerne har arbejdet med EU's nye persondataforordning, GDPR, General Data Protection Regulation siden 2012.

Den nye forordning erstatter tidligere lovgivning fra 1995, som også Persondataloven fra 2000 er baseret på her i Danmark.

Derfor kommer der også en ny lov om behandling af persondata, som vil træde i kraft allersenest den 25. maj 2018.

GDPR er blevet nødvendig ikke mindst på grund af fremkomsten af globale it-giganter som Facebook og Google, som lever af at indsamle information. Hertil kommer stadigt nye teknologiske muligheder for at indsamle, sammenkøre og analysere data.

Læs mere om GDPR og konsekvenserne for dig og dine leverandører.