Estlands it-direktør opfordrer Danmark: Tag del i open source-samarbejde

Estland og Finland indledte for nylig et samarbejde om at udveksle offentlige data via den estiske platform X-road. Nu opfordrer Estlands it-direktør Danmark og andre skandinaviske lande til at deltage.

Estonia E-Residency

Danmark bør deltage i et fælles nordisk og baltisk open source-samarbejde om dataudveksling.

Sådan lyder opfordringen fra Estlands it-direktør, Taavi Kotka, der for nylig indgik et lignende samarbejde med Finland.

Konkret er der tale om udviklingen af X-road, Estlands offentlige dataudvekslingsplatform, der har været med til at skabe internationale overskrifter for sin stille revolution af de offentlige databaser i landet. Den decentrale platform gør det muligt for samtlige offentlige myndigheder i Estland og for private virksomheder at forbinde direkte til hinandens databaser og udveksle data.

X-road er også udgangspunktet for samarbejdet mellem Estland og Finland, som har grundlagt en fælles institution til udvikling af platformen. Når den seneste version af platformen er udviklet, vil det blandt andet være lettere for de finske myndigheder at udveksle dokumenter med deres estiske kolleger. Samtidig vil borgerne fra de to lande via platformen kunne få direkte adgang til eksempelvis skattedokumenter, recepter, uddannelsesansøgninger og lignende i det andet land.

»Det bliver en open source-platform, og vi opfordrer andre skandinaviske lande til at deltage i samarbejdet,« siger Taavi Kotka til Samfundsdesign.dk og uddyber:

»På den måde får vi flere hjerner med i projektet, som kan dele viden om blandt andet it-sikkerhed. Og hvis alle udvikler den samme kerneteknologi, bliver det også billigere for parterne.«

Dataadgang på tværs af grænser
Nogle af fordelene, som bliver fremhævet vedrørende Estlands og Finlands samarbejde, handler blandt andet om lettere sags- og dokumentbehandling for borgere, virksomheder og myndigheder i de to lande.

Det kan dog diskuteres, hvor stor interesse Danmark har i at udveksle data med de pågældende lande. Estland stod eksempelvis kun for omkring 0,5 pct. af Danmarks samlede import og 0,3 pct. af eksporten i 2014 ifølge Danmarks Statistik. Alligevel kan samarbejdet vise sig interessant på sigt, da en af Danmarks største handelspartnere Sverige for nylig viste interesse for projektet.

Sverige er således i gang med at teste platformen for potentielt at kunne udveksle data fra offentlige it-tjenester med Estland og Finland. Det gælder blandt andet data fra Folkeregisteret og skattemyndighederne, men også vedrørende forretningstransaktioner, bistandshjælp og uddannelse.

Netop på skatteområdet har større dataudveksling vist sig at kunne gøre en stor forskel. Således er det ifølge konsulentfirmaet McKinsey eksempelvis lykkedes for Storbritannien at opdrive over 26 milliarder kroner i skat siden 2008 ved at bruge et digitalt værktøj til at forbinde over én milliard datapunkter fra 30 forskellige kilder.

X-road automatiserer offentlige data på tværs af registre
Estland har trods sit lave befolkningstal på 1,3 millioner på mange måder været frontløber i digitaliseringen af den offentlige sektor. Blandt andet indførte landet som det første i verden e-valg – på kommunalt plan i 2005 og to år senere for det nationale parlament.

X-road blev oprindelig udviklet i Estland i 2001 som et datalag til at forbinde landets offentlige databaser. Platformen slog dog først igennem efter 2007, hvor landet indførte et særligt once only-princip, der gik ud på, at de enkelte myndigheder ikke måtte bede borgerne om deres oplysninger, hvis de allerede fandtes i en anden myndigheds database.

Siden har systemet udviklet sig til også at omfatte private virksomheder som forsikringsselskaber og banker, og sidste år håndterede det 530 millioner forespørgsler.

Systemet fungerer ved at definere nogle universelle standarder for softwaregrænsefladerne eller API’erne mellem databaserne. Det betyder, at brugerne ikke behøver at bruge lige så lang tid på at indtaste oplysninger, når de eksempelvis laver deres forskudsopgørelse til skattemyndighederne. Som erstatning for et indtastningsfelt kan myndigheden via X-road og borgerens id-nummer automatisk hente oplysninger om eksempelvis overskud på salg af aktier direkte fra banken.

Borgeren skal selv godkende adgangen, hvilket 98 pct. af esterne ifølge Taavi Kotka allerede har gjort.

»Det sparer borgernes tid og øger datakvaliteten,« siger han.

Annonce